Optymalizacja Energetyczna Budynków

Rosnące koszty eksploatacji budynków zmuszają nas do poszukiwania oszczędności. Europejska dyrektywa EPBD wymusza termodernizację starszych budynków oraz nakłada szereg nowych wymagań na nowo projektowane budynki. Aby stawić temu czoła oferujemy Państwu:

Decydując się na współpracę z nami, otrzymujecie Państwo pełne wsparcie od projektu, przez organizację robót, wykonawstwo aż po gwarancję, stały nadzór i monitorowanie Rynku Energii w celu stałej optymalizacji kosztów eksploatacji budynków.